Velkommen til vores hjemmeside

Kontigent mm.

KONTINGENT   

Grundkontingenrt 750 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. Heraf går 125 kr. til Bordtennis Danark. Nye medlemmer bliver reduceret med 75 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober. Beløb indbetales på konto 9383 – 4575112566 – Husk navn


Egenbetaling 

Egenbetalingen dækker udgifter til spillerlicens og tilmeldingsgebyr vedr. hodturnering og deltagelse ved udvalgte stævner. Men kun hvis tilmelding til disse sker via klubben.


400 kr, for ungdom og 60+ da licens her er gratis

750 kr. for senior 19 til 59 år inkl. 250,- kr. til licens

ØVRIGE UDGIFTER

STÆVNER / HOLDTURNERING

Ved tilmelding til udvalgte stævner via klubben, dækker klubben startpenge for 1 singlerækker. Ved klub tur til stævner med overnatning, betaler man selv for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.


Vedtaget på generalforsamlingen 1. juni 2021.