Velkommen til vores hjemmeside

Kontigent mm.

KONTINGENT   

Grundkontingenrt 750 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. Heraf går 125 kr. til Bordtennis Danark. Nye medlemmer bliver reduceret med 75 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober. Beløb indbetales på konto 9383 – 4575112566 – Husk navn.Egenbetaling ØVRIGE UDGIFTER

STÆVNER / HOLDTURNERING

Ved tilmelding til udvalgte stævner via klubben, dækker klubben startpenge for 1 singlerækker. Ved klub tur til stævner med overnatning, betaler man selv for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.


Vedtaget på generalforsamlingen 1. juni 2021.
 

Der kan komme ekstraudgifter vedrørende stævne- og turneringsdeltagelse